TCP/IP Reference Model


TCP/IP Reference Model

TCP/IP Reference Model หรือที่เรียกว่า แบบอ้างอิง TCP/IP เกิดขึ้นมาก่อน OSI Reference Model แต่ก็ยังนิยมใช้กันอยู่ ภาพรวมของ TCP/IP Reference Model จะมีความคล้ายคลึงกับ OSI Reference Model ที่ยุบรวม Layer 7, Layer 6 และ Layer 5 ของ OSI Reference Model มาเป็นเลเยอร์เดียวกัน จากนั้นเรียกเป็นชื่อใหม่ว่า Application Layer เท่านั้นยังไม่พอ ยังยุบรวม Layer 2 และ Layer 1 ของ OSI Reference Model ให้เป็นเลเยอร์เดียวกัน แล้วเรียกเป็นชื่อใหม่ว่า Network Access Layer
TCP/IP Reference Model แบ่งเป็น 4 ชั้น ดังนี้
  •  Application Layer เป็นการรวมการสื่อสารในระดับโปรโตคอลประยุกต์ เช่น TELNET, FTP, SMTP, HTTP และ DNS เป็นต้น และควบคุมเกี่ยวกับรูปแบบข้อมูลที่จะถูกนำเสนอและการทำงานระดับเซสชันไว้ด้วยกัน การทำงานจะเหมือนกับ OSI Reference Model ใน Layer 5, Layer 6 และ Layer 7
  • Transport Layer ทำหน้าที่จัดเตรียมการส่งข้อมูลระหว่างต้นทางและปลายทาง เช่น การสถาปนาการเชื่อมต่อ การรักษาการเชื่อมต่อ และการยกเลิกการเชื่อมต่อ นอกจากนี้อาจจะมีหน้าที่เพิ่มเติม คือ การรักษาความถูกต้องของข้อมูลด้วย เช่น โปรโตคอล TCP ดังนั้น Transport Layer ก็เปรียบได้กับ Layer 4 ของ OSI Reference Model 
  • Internet Layer มีหน้าที่เลือกเส้นทางที่ดีที่สุด เพื่อใช้นำส่งก้อนข้อมูลที่เรียกว่าแพ็กเก็ต เปรียบเทียบได้กับ Layer 3 ของ OSI Reference Model 
  • Network Access Layer เป็นการทำงานในระดับ Network Interface Card และ Software Device Driver มีหน้าที่ดูแลการนำส่งข้อมูลระดับเฟรม (Frame) และมีหน้าที่ดูแลการนำส่งข้อมูลระดับบิต (bit) การทำงานจะเหมือนกับ Layer 1 และ Layer 2 ใน OSI Reference Model SHARE