About us

นายเอ็มซ่าส์...เป็นเว็บที่ผมนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อรวบรวมซอฟแวร์ฟรี Linux เป็นหลัก เพื่อที่ทุกท่านสามารถที่จะใช้ซอฟแวร์กันได้แบบฟรีและถูกลิขสิทธิ์ อีกทั้งยังมีบทความน่ารู้ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ Linux โดยตรงแต่อยู่ในเรื่องคอมพิวเตอร์แน่นอน นอกจากนี้ยังมีการแจก Soundfont Sonar Project เพื่อใช้ในความบันเทิงสำหรับผู้ที่ชื่นชอบคาราโอเกะอีกด้วย