Latest Posts

Sync ข้อมูลจาก NAS Synology ขึ้น Cloud Storage ง่ายๆ ด้วย Cloud Sync

Sync ข้อมูลจาก NAS Synology ขึ้น Cloud Storage ง่ายๆ ด้วย Cloud Sync

ถึงแม้เราจะมี NAS ที่ทำ RAID ต่างๆ ไว้แล้ว แต่ก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่า Harddisk เราจะลาโลกไปวันไหน การที่มีข้อมูลเก็บไว้หลายๆ ที่จริงเป็น...
Read More