25 ปี ลินุกซ์แจก "The Linux Command Line" ฟรี ราคาขายตั้ง $31 เลยนะ


หนังสือ The Linux Command Line เขียนโดย William Shotts ซึ่งเป็นหนังสื่อที่ให้ผู้ที่สนใจการใช้งานลินุกซ์ได้ฝึกใช้ Command Line สามารถใช้ได้ตั้งแต่ระดับผู้เริ่มต้นใช้ลินุกซ์ไปจนถึงผู้ใช้งานระดับสูง ซึ่งภายในหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมดกว่า 500 หน้า ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้เพียงเล่มเดียวก็สามารถเข้าใจและใช้ Command Line ได้เลย (แต่ต้องอ่านภาษาอังกฤษออกนะจ๊ะ)

ตัวอย่าง


SHARE